Аналіз роботи
шкільного методоб’єднання класних керівників
Федорівського НВК за І семестр 2013/2014 н. р.

Методичне об’єднання класних керівників – одна з форм методичної роботи в школі, що дає можливість для підвищення рівня фахової майстерності педагогів. До методичного об’єднання входять класні керівники 1 – 9 класів. Кожний класний керівник обрав для роботи з класним колективом методичну тему для поглибленого вивчення.

Склад МО:

  • Смірнова Тетяна Олексіївна- керівник шкільного методоб єд нання,

класний керівник 7 класу

· Барін Наталя Павлівна – класний керівник 1 класу ,

Столяренко Ольга Анатоліївна- класний керівник 3 класу,

Степаненко Ірина Григорівна - класний керівник 5 класу,

Лугова Валентина Миколаївна – класний керівник 6 класу ,

  • Іхненко Людмила Федорівна – класний керівник 9 класу

Мета роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника до пошуки нових форм і методів виховної роботи.

Створення умов для розвитку й саморозвитку дитини.

Методична тема

«Формування системи життєвих цінностей.Спільна робота класного керівника і батьків у вихованні особистості учня, громадянина України»

Виховна робота в школі в 2013/2014 н.р. здійснюється відповідно до законів про освіту в нашій державі «Про загальну середню освіту», «Концепції громадянського та національного виховання», «Про освіту», Статуту школи та інших нормативних документів.
Працюючи над виховною темою школи та впроваджуючи її в дійсність методоб’єднання класних керівників намагається допомогти класним колективам сформувати дружні, працездатні відносини та сприяти створенню всіх необхідних умов для всебічного розвитку особистості в колективі: розвиток індивідуальності, особистості, її потреб, інтересів, здібностей, позитивних рис характеру, ідеалів, свідомості.

Пріоритетні напрямки роботи :
- формування творчо мислячої особистості з розвинутим почуттям національної

гідності і чітко визначеною громадянською позицією;
- турбота про фізичне здоров`я учнів;
- співтворчість вчителів, учнів та батьків;
- превентивне виховання учнів;
- забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних

традиціях і загальнолюдських цінностях.

Всі класні керівники багато уваги приділяють своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, укріпленню контактів з батьками, взаємодії з учителями -предметниками.

Велика увага приділяється питанню охорони дитинства. Протягом І семестру класні керівники вивчали умови проживання дітей, матеріальний стан сімей, де вони виховуються, при потребі надавали необхідну допомогу.

На засіданнях методоб’єднання класних керівників та в роботі між засіданнями класні керівники учнівських колективів вивчали науково-методичну та психолого-педагогічну літературу з проблем виховання, вивчали прогресивний досвід виховання учнів і впроваджували його в практику, приймали участь в колективних обговореннях найважливіших проблем виховної роботи в класі. Вдосконалювали педагогічну майстерність, виступаючи з доповідями на засіданнях методоб’єднання.

Свою діяльність класні керівники спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів виховання .

Засідання МО в І семестрі проведені згідно плану роботи :

І засідання «Методична скарбниця» ( вереснь ) .

1.Обговорення і затвердження плану роботи МО класних керівників на 2013/2014н.р. та планів виховної роботи класних керівників.

2. Опрацювання офіційних документів:

1). Міністерства освіти і науки України Закон «Про середню загальну освіту», Конвенція прав дитини, Декларація прав дитини, Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти.

2).Методичні рекомендації щодо змісту виховної роботи з учнівським колективом.

«Батьківський комітет класу і його роль у співпраці батьків, учнів та класного керівника».

3).Вимоги щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності дітей під час виховних заходів.

4). Статут школи

5). Вивчення Концепції громадянської освіти в Україні.

3. Рекомендації з питання «Попередження дитячого травматизму»

4. Огляд новинок методичної і періодичної літератури

ІІ засідання «Практичне заняття» ( жовтень )

1. Сучасні підходи до проведення класних годин (виступи)

2. Опрацювання методичного матеріалу «Нестандартні форми методичної роботи»

3. «Профілактика правопорушень».

4. Засідання круглого столу:«Урізноманітнення форм роботи з питання збереження життя та діяльності дітей»

5. Інтерактивні форми виховання

ІІІ засідання «Теоретичний консиліум» (грудень)

1. Опрацювання офіційних документів:

1).Розгляд концепції прав дитини.

2).Декларація про Державний суверенітет

3).Програма «Охорона життєдіяльності»

2. Доповідь «Впровадження новітніх технологій виховної роботи»

3. Доповідь «Культура здоров’я»

4. Виховання в учнів культури поведінки та дотримання ними загальнолюдських моральних якостей

Аналіз організації методичної роботи класних керівників свідчить про те, що робота була керованою, планомірною і дає здебільшого позитивні результати у рівні вихованості учнів, згуртованості класних колективів, зростанні творчої віддачі педагогів.

Керівник ШМО класних керівників Т.О.Смірнова

Директор НВК С.Г.Немашкало

Кiлькiсть переглядiв: 1008

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.